בקשת מלגה לסיוע בלימודים

בקשת מלגה לסיוע בלימודים

שנה"ל תשע"ח

סטודנטים יקרים תם מועד הגשת בקשות למלגת המועצה תשע"ח
אנו מזמינים אתכם להמשיך ולהתעדכן בפעילות מרכז הצעירים במועצה.
במידה והנכם מעוניינים להיכלל ברשימת התפוצה פנו בבקשה למרכז הצעירים ronii@m-yehuda.org.il

בהצלחה במבחנים!
צוות מרכז צעירים