בקשת מלגה לסיוע בלימודים

בקשת מלגה לסיוע בלימודים

הרשמה כסטודנט/ית

 

המועצה האזורית מטה יהודה

מלגות מועצה לשנת הלימודים תשע"ט

 

בהמשך למדיניות המועצה לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים, זו השנה העשירית בה תעניק המועצה האזורית מטה יהודה מלגות על סך 1,000 ₪ לסטודנטים וסטודנטיות תושבי/ות המועצה, לשנת הלימודים תשע"ט, לפי ההנחיות הבאות:

זכאות למלגה:

 • סטודנטים או סטודנטיות במסלול אקדמי הלומדים/ות לתואר ראשון, שני, שלישי ולימודי הנדסאים
 • סטודנטים או סטודנטיות במסלול ללימודי הכשרה ותעודה
 • סטודנטים או סטודנטיות במסלול אקדמי הלומדים/ות לתעודת הוראה

קריטריונים נדרשים:

 • סטודנט/ית מן המניין בשנת הלימודים תשע"ט
 • לימודים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) / המפוקחים ע"י משרד ממשלתי
 • גובה שכר לימוד שנתי העולה על 6,000 ₪ (עדכני נכון למועד האחרון להגשה - 31.1.2019) - בכפוף להצגת אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד
 • מגורים במועצה - חובה! בכפוף להצגת תעודת זהות וספח (החלק שבו מופיעה הכתובת)
 • בעל/ת חשבון בנק אישי (לא בנק הדואר)
 • לימודים בארץ בלבד

אישורים וטפסים נדרשים:

 • אישור לימודים חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשע"ט
 • אישור שכר לימוד חתום מטעם המוסד האקדמי – לשנת הלימודים תשע"ט
 • צילום ת.ז + ספח (החלק שבו מופיעה הכתובת)

אופן ההגשה:

 • יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים בטופס האינטרנטי או דרך האפליקציה.
 • יש לסרוק את האישורים לקובץ pdf או jpg, לצורך צירופם לטופס הבקשה.
 • יש להקפיד למלא את טופס הבקשה כנדרש ובזמן.
 • יש לוודא קבלת אישור הגשה וסיום התהליך לכתובת המייל אשר הוזנה בטופס ההרשמה.
 • לא תתאפשר הגשת בקשה למלגה לאחר התאריך הנקוב.

מועד אחרון להגשה:

31.1.2019 יום חמישי כ"ה שבט תשע"ט

 

הגשת הבקשה למלגה תתבצע דרך אתר המועצה www.m-hehuda.org.il באמצעות הקישור המיועד לכך, או דרך אפליקציית המועצה- אותה ניתן להוריד בחינם.

 

לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לפנות למרכז צעירים מטה יהודה:

רוני עירון: 02-9958985 ronii@m-yehuda.org.il / מזכירות אגף חברה ונוער 02-99588978

 

שנת לימודים מוצלחת!